Chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì với “on time”“in time nhỉ? Nhưng để sử dụng chúng một cách chính xác thì lại rất khó. Trong bài viết này, Ebest English sẽ chỉ cho bạn cách để phân biệt hai từ “on time” và “in time” này nhé. 

1. Định nghĩa ON TIME và IN TIME

ON TIME /ɑːn taɪm/: ĐÚNG GIỜ

Từ đồng nghĩa: Punctual

Ví dụ: 

 • I have a meeting at 2 PM, so I have to be on time

(Tôi có một buổi họp vào lúc 2 giờ chiều vì vậy tôi phải có mặt đúng giờ.)

 • Tomorrow, our school has an event to welcome students. We have to be on time to prepare for our performance. 

(Ngày mai, trường chúng tôi có sự kiện chào đón sinh viên.Chúng tôi phải có mặt đúng giờ để chuẩn bị cho buổi trình diễn.)

IN TIME /ɪn taɪm/: VỪA KỊP LÚC

Từ đồng nghĩa: Early enough

Ví dụ: 

 • I woke up late for the meeting but luckily I went in time

(Tôi đã dậy trễ cho buổi họp nhưng may mắn là tôi đã đến vừa kịp lúc.)

 • Check in quickly, you went in time, and the performance has just started. 

(Vào nhanh lên, bạn vừa tới kịp lúc đấy, buổi biểu diễn chỉ vừa mới bắt đầu thôi.)

2. Cách sử dụng ON TIME và IN TIME

 • On time: thường được sử dụng để chỉ sự đúng giờ theo kế hoạch hoặc lịch trình được sắp xếp sẵn. 
 • In time: thường được dùng với cấu trúc just in time for something, mang tính vừa kịp lúc để làm gì đó. 

→ Sự khác biệt dễ nhận biết nhất: 

 

3. Bài tập ứng dụng ON TIME và IN TIME

 • Chọn đáp án đúng trong những câu dưới đây:
 1. If you get back (in time/ on time), you can come with us.
 2. Two trains out of five have arrived (in time/ on time). I hope ours does too. 
 3. Although it rained heavily, the volleyball match still began (in time/ on time). 
 4. Our teacher requires us to go to class (in time/ on time). 
 • Điền vào chỗ trống trong những câu dưới đây: 
 1. We always start the meeting _______, so don’t be late.
 2. The plan took off _______.
 3. We have arrived just ________ for the start of the performance. 
 4. The test will start in 5 minutes. I hope we can arrive here ________.

4. Đáp án bài tập ứng dụng

 • Bài tập chọn đáp án đúng:
 1. In time
 2. On time
 3. On time
 4. On time
 • Bài tập điền vào chỗ trống:
 1. On time
 2. On time
 3. In time
 4. In time

Trên đây là bài viết về cách phân biệt “on time” và “in time”. Hy vọng những kiến thức Ebest English chia sẻ sẽ giúp các bạn không còn phân vân về cách dùng của chúng nữa. Chúc các bạn học tốt!